Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7  11-500 Giżycko

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl

  

Free counters!
Licznik od 15 lutego 2017r.

Renginiai

Projekto partnerių susitikimas Alytuje.

2017Gegužės 12 Alytuje įvyko penktasis susitikimas, kuriame dalyvavo visi projekto "Strateginė partnerystė švietimo srityje Giżycko pavietas - Alytaus miestas " partneriai. Susitikimas prasidėjo nuo mokymų, kurie vyko nuo 2017 03 13 iki 2017 04 28 Gižycke, vertinimų pristatymo. Taip pat buvo aptarti mokytojų iš Lietuvos apsilankymai Giżycko pavieto ugdymo įstaigose (Hannos Chrzanowskos vardo mokykla, privati specialioji mokykla vaikams, turintiems protinę negalią, įsteigta lenkų asociacijos, tarpmokyklinė vandens sporto vaikų stovykla Ryne, pagrindinė mokykla Nr 7 , Mozūrijos ukrainiečių Gižicko filialas Lenkijoje ir profesinių mokyklų grupė), pristatyti atskirų mokymų vertinimo rezultatai.
Atskirai buvo aptarta konferencijos, kurios metu bus pristatyta vykusio projekto rezultatų sklaida, organizavimas.
Taip pat buvo diskutuojama apie tai, kaip bus įgyvendinami projekto metu suformuluoti siūlymai Gižycko pavieto ir Alytaus miesto strateginės plėtros planams.


III mokymų etapas

Nuo 2017 kovo 13 d. iki 2017 balandžio 28 d. Gižycke vyko paskutinieji projekto mokymai. Tai buvo penkių dienų mokytojų iš Lenkijos ir Lietuvos susitikimai, kurie vyko Elektronikos ir informatikos profesinio mokymo centre Gižycke. Susitikimams vadovavo Giżycko pavieto švietimo plėtotės centro ir Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos Alytuje darbuotojai.

Kiekviena grupė savo darbą pradėjo nuo įdomios paskaitos apie neurodidaktiką. Buvo akcentuojama būtinybė, kad profesionalūs mokytojai savo darbe turėtų vadovautis naujausių tyrimų rezultatais šioje srityje ir atsižvelgti į tai planuojant mokymo strategijas darbui su mokiniais.

Susitikimų Giżycke metu mokymų dalyviai supažindino savo kolegas su savo filmuotomis pamokomis, kuriose buvo naudojamos savo mokyklose efektyviausios mokymo strategijos. Taip pat buvo pristatyti atviri mokymo šaltiniai. Kiekviena filmuota pamoka ir atviras mokymo šaltinis buvo aptartas visų mokymo grupės narių.

Dalyviai taip pat pristatė savo pasiūlymus dėl mokymų metu pažintų strategijų pritaikymo ir naudojimo savo mokyklose. Kiekvienos mokymų grupės dalyviai, naudodamiesi grupinio darbo metodu, išrinko grupės atstovus, kurie baigiamosios konferencijos, skirtos projekto rezultatų sklaidai, metu pristatys filmuotas pamokas ir pateiks atvirus mokymo išteklius. Be to grupėse buvo suformuluotos rekomendacijos (išvados) švietimo institucijų vadovams dėl išmoktų strategijų mokyklose praktinio taikymo.

Kiekvieną dieną mokymų dalyviai iš Lietuvos pagilino žinias apie Lenkijos švietimo sistemą, įgytas ankstesnių mokymų metu. Pirmąją mokymų dieną susipažino su Hannos Chrzanowskos vardo mokykla Gizycke, kurioje mokiniai mokosi profesinio mokymo sistemoje, aktyviai bendradarbiaudami su darbdaviais. Darbuotojų ir moksleivių svetingumo dėka mokymų dalyviai turėjo galimybę susipažinti su povidurinio ugdymo švietimo sistemos dalimi Lenkijoje ir "savo kailiu" patirti profesionalias kosmetikos procedūras, kurias teikė mokiniai – būsimieji kosmetologai. Labiausiai pavargę užsiėmimuose dalyviai galėjo mėgautis masažais, kuriuos atliko masažuotojo specialybę pasirinkę mokiniai.

Antroji diena prasidėjo vizitu į, privačią lenkų asociacijos Gizycko specialiąją mokyklą vaikams, turintiems protinę negalią, kurioje mokymų dalyviai buvo supažindinti su neįgalių vaikų mokymo metodais.

Trečią dieną viešėdami tarpmokyklinė vandens sporto vaikų stovykloje Ryne , o ketvirtą dieną Giżycko pagrindinėje mokykloje Nr. 7 lietuviai mokytojai susipažino su lenkų vaikų ir jaunimo sportinio ugdymo sistema.

Paskutinę dieną lietuvių grupė susipažino su ukrainiečių tautinės mažumos vaikų ir jaunimo kultūros ir bendruoju ugdymu, kuris vykdomas Mazurų krašto ukrainiečių asociacijos Lenkijoje Gižycko filiale.

Savo viešnagės metu, vienai svečių iš Lietuvos grupei Giżycko pagrindinės mokyklos surengė atvirų durų dieną. Mokytojai iš Lietuvos lankėsi profesinio mokymo centre. Šis vizitas Alytaus mokyklų mokytojams tikrai taps įkvėpimo ir gerosios patirties pavyzdžiu sprendžiant profesinio orientavimo problemas savose mokyklose.

Laisvalaikiu lenkų mokytojai pasirūpino lietuvių mokytojų laisvalaikiu, organizuodami jiems pažintinės išvykas į Boyen tvirtovę, vandens bokštą, paplaukiojimą laivu, pasibuvimą prie laužo jaunimo stovykloje Ryne ir daug kitų pramogų.

Pasibaigus mokymams dalyviai gavo baigimo pažymėjimus ir kupini naujų patirčių ir žinių grįžo atgal į savo namus.

 


Projekto partnerių susitikimas Alytuje.
2017 sausio 11 d. Alytuje įvyko ketvirtas projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo visų projekto "Strateginė partnerystė švietimo srityje Giżycko pavietas – Alytaus miestas" partnerių atstovai. Susitikimas prasidėjo mokymų, kurie vyko Alytuje nuo 2016 rugsėjo 19 d. iki 2016 spalio 28 d., vertinimo pristatymu. Taip pat buvo aptarti mokytojų iš Lenkijos apsilankymai Alytaus švietimo įstaigose: Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje, Alytaus profesinio rengimo centre, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje ir Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Svarstyti mokymų vertinimo rezultatai. Kitas susitikimo tikslas buvo aptarti pamokų filmavimo ir atvirų mokymo išteklių rengimo situaciją. Buvo tariamasi dėl apibendrinamųjų mokymų organizavimo Gižycke, kurie vyks 2017 kovo – balandžio mėnesiais, buvo derinamas apsilankymų mokyklose ir mokymų programos planas. Taip pat buvo diskutuojama apie renginio, kurio metu bus vykdoma projekto sklaida, organizavimą – projekto baigiamąją konferenciją. Antroje susitikimo dalyje buvo nagrinėjami projekto vykdymo laikotarpiu pateikti pasiūlymai, kuriuos derėtų įtraukti į mokyklų veiklos tobulinimo planus.II mokymų etapas
    2016 m. rugsėjo 19-23; 26-30; spalio 03-07; 17-21; 24-28 vyko antras projekto mokymų etapas. Bendradarbiaujant mokytojams iš Lenkijos ir Lietuvos buvo tobulinami įgyti įgūdžiai taikant savo mokyklose mokymo strategijas, kurios laikomos efektyviausiomis.
    Mokymai prasidėjo vizitu į Dzūkijos pagrindinę mokyklą, kurioje mokymų dalyviai buvo supažindinti su šioje mokykloje taikomais ugdymo metodais.
Mokymų pradžioje buvo aptartas mokytojo vaidmuo ugdant jaunąją kartą ir naudojant skaitmenines mokymo priemones iš Lietuvoje populiarių portalų –

http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Sritisugdymui.aspx
http://musumokykla.lt/kompiuteris-mokykloje/irankiai-programeles-20/lt/
    Labai įdomi priemonė pasirodė QR kodo generatorius. QR kodas yra grafinis kodas, kuriame slypi informacija. Mokymų dalyviai susipažino su statiniu ir dinaminiu QR kodų generavimo metodais ir jų naudojimo ugdymo procese galimybėmis. Taip pat susipažino su programa WebcamToy, kuri leidžia fotografuoti kompiuteriu naudojant daugiau nei 80 filtrų ir specialiųjų efektų, pagal savo poreikį.
    Antroji diena prasidėjo apsilankymu Alytaus profesinio rengimo centre (APRC), kuriame mokymų dalyviai susipažino su ugdymo metodais naudojamais praktinio mokymo metu taip pat pasidžiaugė turtinga mokomųjų dirbtuvių baze.
    Mokymų užsiėmimai vyko naudojant mokymosi platformą Edmodo, kurios dėka mokymų dalyviai sužinojo, kaip ja naudojantis galima organizuoti bendravimą tarp mokinių, mokytojų ir tėvų. Edmodo platforma leidžia mokytojams pateikti teorinę medžiagą, testus, užduotis dirbant su mokiniais nuotoliniu būdu. Dalyviai buvo supažindinti su PurposeGames programa, kuri leidžia mokytojams ir mokiniams mokytis žaidžiant, kuriant žaidimų scenas, pvz. geografijos, matematikos, istorijos, kultūros, kt. pamokose.
    Trečią dieną Lenkijos mokytojai lankėsi Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, kurioje sudaryta galimybė įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą suaugusiems asmenims, taip pat organizuojami užsiėmimai bei vykdomos įvairios veiklos pagyvenusiems žmonėms, Lenkijoje ekvivalentas – trečiojo amžiaus universitetas. Labai įdomu buvo tai, kad šios mokyklos mokytojai taip pat moko ir nuteistuosius.
    Mokymų metu buvo pademonstruota galimybė kaip publikuoti darbus į individualaus ir grupinio darbo debesis – naudojant "Google" diską, kaip Dropbox virtualioje aplinkoje dalintis, siųsti, peržiūrėti ir atsisiųsti duomenis. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su testų parengimu on–line bei statistinio apdorojimo metodais, kai naudojami įrankiai iš http://www.flubaroo.com, kurių pagalba suteikiamas mokiniams grįžtamasis ryšys per formuojamojo vertinimo elementus. Praktiškai buvo išbandytas išmaniosios lentos įrankis Padlet – erdvė idėjų, minčių ar kito turinio mainams bei publikavimui. Taikant bei naudojant efektyviausias mokymosi strategijas, Padlet, SMART Technologies programas, parengtos inovatyvios daugialypės terpės pamokos interaktyvioms lentoms.
Ketvirtą dieną svečiai iš Lenkijos aplankė Alytaus pedagoginę psichologinę tarnybą, kurioje susipažino su taikomais inovatyviais specialiojo ugdymo ir psichologinės pagalbos metodais.
    Mokymų metu buvo pristatytos galimybės pamokų metu jungti vaizdą ir garsą naudojant programą Camstudio, kuri naudojama vaizdo ir garso įrašymui. Mokymų dalyviai susipažino su programa Open-Sankore, kuri naudojama kaip įrankis kurti pamokų medžiagą ir programuoti interaktyvias lentas, derinant su bet kuriuo projektoriumi arba kita atvaizdavimo priemone. Ši programa suteikia galimybę praturtinti pamokos turinį importuojama flash animacija, vaizdais, garsu, PDF dokumentais arba PPT failais . Pabaigoje dalyviai susipažino su programa Linoit, kurios dėka virtualioje erdvėje galima pateikti mokomąją medžiagą (korteles, nuotraukas, filmus).
    Paskutinė diena prasidėjo Alytaus profesinio rengimo centro praktinio mokymo komplekso aplankymu, kuris sužavėjo puikiai įrengtais kabinetas (kirpėjų, siuvėjų, floristikos, dailidžių) bei mokymosi ir mokymo metodais, naudojamais mokant sunkvežimių ir autobusų vairuotojus.
    Buvo aptarti penkių dienų mokymai. Mokymus, naudodami išmoktas mokymų metu technikas ir metodus, vedė mokytojai iš Lietuvos. APRC mokiniai Photoshop ir CorelDraw grafikos programinių įrangų pagalba turėjo pateikti hobio, kurį sugalvojo mokymuose dalyvaujantys mokytojai, iliustracijas. Mokytojo nuotrauka kartu su informacija apie savo pomėgį buvo išsiųsta mokiniams per mokymosi platformą Edmondo. Kol mokiniai atlikinėjo užduotį, mokymų dalyviai turėjo galimybę išbandyti mobiliuosius įrenginius, naudojamus mokant. Baigę darbą, mokiniai išsiuntė savo kūrinius mokytojams. Mokytojai, balsuodami išrinko tuos, kurie labiausiai jiems patiko. Buvo smagu :)
    Mokymų pabaigoje dalyviai gavo baigimo pažymėjimus ir kupini naujų patirčių bei žinių grįžo į namus.
Mokymų Alytuje pateiktis.


Projekto partnerių susitikimas Alytuje

   2016 m. kovo 17 - 18 d. Alytuje įvyko antrasis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo visi „Gižycko pavieto ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo strateginės partnerystės bendradarbiavimas“. projekto partneriai. Pirmą dieną, svečiai iš Gižycko lankėsi Alytaus Šv. Benediktino gimnazijoje, kurioje pažino gerąsias bendrųjų dalykų mokymo patirtis, išnaudojant informatikos technologijas. Kitas apsilankymas vyko APRC - Verslo švietimo ir paslaugų centre (projekto partneris). Antroji susitikimo diena prasidėjo mokymų Gižycke aptarimu, buvo aptarta Lietuvos mokytojų vizitai Gižycko mokyklose (pradinė mokykla Nr. 4, gimnazija vietovėje Bystry, Gižycko pavieto švietimo įstaigų priežiūros centras, CKP – Praktinio mokymo centras, SOSW – Specialus mokymo ir auklėjimo centras), buvo pristatyti paskirų mokymų vertinimo rezultatai. Susitikimo metu buvo svarstoma apie projekto įgyvendinimą, t. y. kartu nustatytos mokymų Alytuje datos (rugsėjis/spalis) buvo aptarti organizaciniai klausimai susiję su mokymais, tarp kitų: trenerių, vertėjų išrinkimas, apsilankymo vizitų Alytaus mokyklose planavimas. Buvo aptarta pamokų filmavimo, kurias pravedė projekte dalyvaujantys mokytojai organizacija.


Mokymai – 5 grupė

   2016 m. vasario 29 – kovo 4 d. įvyko penkti mokymai pagal projektą „Gižycko pavieto ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo strateginės partnerystės bendradarbiavimas“. Kaip ir anksčiau svečiai iš Lietuvos prieš mokymus lankė mūsų įstaigas. Pirmą dieną, aplankė pradinę mokyklą Nr. 4, dalyvavo sporto lavinimo pamokoje ir anglų kalbos pamokoje. Mokymų metu, pažino veiksmingas strategijas, naudojamas mokymo procese, išnaudojant turtingą technologijomis aplinką (Google Drive, minčių žemėlapio kūrimas Mind Mup programoje). Antrą dieną, svečiai aplankė gimnaziją, vietovėje Bystry, lankė mokyklą ir dalyvavo fizikos pamokoje. Mokymo metu susipažino su online, pristatymų kūrimui įrankiais, kūrė online viktorinas, Socrative programoje. Trečią dieną, mokytojai iš Lietuvos buvo Specialiojo ugdymo centre, kur pažino vaikų ir jaunimo su proto lengva, vidutine, sunkia ir gilia negalia mokymo metodus. Svečiai iš Lietuvos lankė mokyklą ir dalyvavo didaktiniuose užsiėmimuose. Mokymų metu išmoko naudotis interaktyviąja lenta ir kokiu būdu išnaudoti jos potencialą didaktinių užsiėmimų metu. Vėliau lankė Pavieto švietimo plėtros centrą, kur svečiai iš Alytaus dalyvavo užsiėmimuose Mažylio akademijoje. Mokymo metu pažino edukacinės platformos learningapps aptarnavimą, simulavo darbą su mokiniu ant platformos ir pravedė atvirų švietimo išteklių apžvalgą , kurią galima rasti internete. Mokymų metu, apsilankė Gižycko seniūnas ponas Wacław Strażewicz ir jo pavaduotojas Mirosław Drzażdżewski. Paskutinę dieną mokytojai aplankė Praktinio mokymo centrą, kur yra organizuojami praktiniai užsiėmimai, skirti profesinių mokyklų, vidurinių, ir kolegijų moksleiviams, o taip pat yra organizuojami moksleiviams iš amatų mokymo ir profesinio paruošimo egzaminai. Penkių dienų mokymų apibendrinimas, tai užsiėmimų pravedimas, panaudojant metodus pažintus mokymo metu. Mokymus pravedė mokytojai iš Lenkijos, išnaudojant technikas, pažintas mokymų, ir dalyvaujant Elektronikos ir informatikos mokyklos, informatikos techniko specialybės moksleiviams. Pamokos tikslas buvo pagilinti žinias apie angliškai kalbančias šalis, naudojant įrankius, tokius kaip: Mind MUP, LearningApps, Pixton, Socrative. Kiekviena mokymų diena baigėsi vertinimu ir po penkių mokymų dienų, Lietuvos mokytojams buvo įteikti mokymo baigimo pažymėjimai ir aišku tradiciškai atlikta bendra nuotrauka. I sekantį mokymų ciklą mokytojai iš Lenkijos vyks rugsėjo/spalio mėnesį į Alytų.


Mokymai – 4 grupė

   2016 m. vasario 22– 26 d. įvyko ketvirti mokymai pagal projektą „Gižycko pavieto ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo strateginės partnerystės bendradarbiavimas“. Kaip ir anksčiau svečiai iš Lietuvos prieš mokymus lankė mūsų įstaigas. Pirmą dieną, aplankė pradinę mokyklą Nr. 4, kur kaip ir anksčiau dalyvavo meno darbų pamokose :). Mokymų metu pažino veiksmingas strategijas, išnaudojamas mokymo proceso metu, o taip pat turtingą technologijomis aplinką (Google Drive, minčių žemėlapio kūrimas Mind Mup programoje). Antrą dieną, svečiai aplankė gimnaziją vietovėje Bystry, ir dalyvavo chemijos pamokoje. Mokymo metu susipažino su online įrankiais, skirtais pristatymų kūrimui, kūrė online viktorinas, Socrative programoje. Trečią dieną, mokytojai iš Lietuvos aplankė Specialiojo ugdymo centrą, kur pažino vaikų ir jaunimo su lengva, vidutine, sunkia ir gilia proto negalią mokymo metodus. Mokymų metu išmoko naudotis interaktyvia lenta ir jos potencialo išnaudojimu didaktinių užsiėmimų metu. Vėliau nuvyko į Pavieto švietimo plėtros centre, kur svečiai iš Alytaus pažino alternatyvios ir remiančios komunikacijos metodus. Mokymo metu susipažino su edukacinės platformos learningapps naudojimu, simuliavo darbą su mokiniu ant platformos ir pravedė atvirų švietimo išteklių apžvalgą, kurią galima surasti internete. Paskutinę dieną mokytojai aplankė Praktinio mokymo centrą, kur yra organizuojami praktiniai užsiėmimai, skirti profesinių mokyklų, vidurinių, ir kolegijų moksleiviams, o taip pat egzaminai iš amatų mokymo ir profesinio paruošimo. Penkių dienų mokymų apibendrinimas, tai užsiėmimų pravedimas, išnaudojant metodus, pažintus mokymo metu. Mokymus pravedė mokytojai iš Lenkijos, panaudojant technikas, pažintas mokymų metu, dalyvaujant Elektronikos ir informatikos mokyklos, informatikos techniko specialybės moksleiviams. Mokiniai gavo užduotį sukurti minčių žemėlapį anglų kalba, o pagrindinis žodis buvo transportas. Toliau (anglų kalba) moksleiviai taikant apibrėžimus: transporto priemonės, kelionių išlaidos, kelionės trukmė ir išvykimo vieta, komikso metodu turėjo pristatyti vaizdelį, jaunimo mainų programos metu Londone su draugu/drauge, kurie nori patekti į Cardiff, į mėgstamiausios grupės koncertą. Visi pristatymai buvo atlikti PIXTON programoje. Mokymų pabaigoje Lietuvos mokytojams buvo įteikti mokymo baigimo pažymėjimai.Mokymai - 3 grupė

   2016 m. vasario 8– 12 d. įvyko tretieji mokymai pagal „Gižycko pavieto ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo strateginės partnerystės bendradarbiavimas“. Mokymų metu Lenkijos ir Lietuvos mokytojai (dirbant kartu) įgyjo, pripažintos efektyviausia mokymo strategijos savo mokykloje taikymo įgūdžius. Kiekvieną dieną prieš mokymus svečiai iš Lietuvos lankė mūsų mokyklas. Pirmą dieną lankėsi pradinėje mokykloje Nr. 4, kur jų užduotimi buvo pagaminti šokoladų įpakavimus. Mokytojai buvo moksleiviais, o vaikai iš pradinės mokyklos Nr. 4 mokytojais. Visi puikiai atsirado naujame vaidmenyje, o darbai buvo aukštai įvertinti, gavo 6 balus :). Antrą dieną, svečiai aplankė gimnaziją Bystry vietovėje, ten dalyvavo lenkų kalbos pamokoje. Trečią dieną, mokytojai iš Lietuvos aplankė Praktinio mokymo centrą. Vėliau lankėsi Pavieto švietimo vystymosi centre, kuriame, tarp kitų, mokytojai lankėsi išremontuotoje pedagoginėje bibliotekoje. Paskutinę dieną lankėsi Specialiojo ugdymo centre, kur pažino vaikų su specialiais ugdymo poreikiais ugdymo metodus. Penkių dienų mokymo apibendrinimas, tai užsiėmimų pravedimas, išnaudojant metodus, pažintus mokymo metu. Užsiėmimus pravedė mokytojai iš Lenkijos. Elektronikos ir informatikos mokyklos moksleiviai, informatikos techniko specialybės buvo padalinti į 4 grupes, jų užduotimis buvo pristatyti Gižycko istoriją ir architektūrą, sporto galimybes ir Gižycke esančiomis pramogomis naudojimosi galimybes. Visus pristatymus moksleiviai atliko PREZI programoje. Mokymų pabaigoje mokytojams buvo įteikti mokymo baigimo pažymėjimai.


Mokymai – 2 grupė

   2016 m. sausio 18– 22 d. įvyko antri mokymai pagal projektą „Gižycko pavieto ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo strateginės partnerystės bendradarbiavimas“. Mokymų metu Lenkijos ir Lietuvos mokytojai (dirbant kartu) įgyjo, pripažintos efektyviausia mokymo strategija savo mokykloje taikymo įgūdžius. Pirmą dieną, pažino naujoviškiausius švietimo trendus: veiksmingas švietimo strategijas, atliko įrankių, padedančių pristatyti edukacines medžiagas bei tikrinimo žinių apžvalgą. Antra mokymų diena buvo skirta interaktyviai lentai, tai yra: įvadas bei darbas su interaktyvia lenta, švietimo išteklių kūrimas. Trečią dieną buvo pristatyta nuotolinio mokymo galimybė; darbas su Moodle platforma ir atvirų švietimo išteklių peržiūra. Ketvirtą dieną, mokytojai pažino įrankius, remiančius grupinį darbą tinkle, minčių žemėlapių kūrimą. Penkių dienų mokymo apibendrinimas, tai užsiėmimų pravedimas, panaudojant metodus, pažintus mokymo metu. Užsiėmimus pravedė mokytojai iš Lenkijos. Elektronikos ir informatikos mokyklos I klasės moksleiviai, informatikos techniko specialybės buvo padalinti į 5 grupes, jų užduotimi buvo sudėti dėliones, kuriose buvo pavaizduoti garsūs lenkų sportininkai, anglų kalba parašyti apie juos kelis sakinius, perskaityti, o kaimyninės grupės atstovai turėjo atspėti, koks tai sportininkas. Po to, mokiniai pagal savo sukurtą sportininko aprašymą turėjo sukurti komiksą, kurio užduotimi buvo atsakyti į klausymą, kaip pasiekti sėkmę? Pobūvio metu Gižycke mokytojai iš Alytaus miesto aplankė mokyklas esančias Gižycko paviete.


Mokymai – 1 grupė

   2016 m. sausio 11 – 15 d. įvyko pirmasis mokymas pagal projektą „Gižycko pavieto ir Alytaus miesto savivaldybės švietimo strateginės partnerystės bendradarbiavimas“. Mokymų metu Lenkijos ir Lietuvos mokytojai (dirbant kartu) įgyjo, pripažintos efektyviausia mokymo strategijos savo mokykloje taikymo įgūdžius. Pirmą dieną, susipažino su naujoviškiausiais švietimo trendais: mokymo pagalbinėmis priemonėmis ir mokymu išnaudojant TIK įrankius, neurodidaktika ir mokytojo nauju vaidmeniu mokymo proceso metu. Antra mokymų diena buvo skirta interaktyviai lentai, tai yra: interaktyviosios lentos naudojimas taikant efektyviausias mokymo strategijas. Buvo kuriamos švietimo medžiagos (LearningApps; WIX; PREZI; Google Docs). Trečią dieną, buvo pristatyta švietimo platformos ir atvirų švietimo išteklių panaudojimas individualaus ir grupinio darbo metu, išnaudojant kompiuterius, internetą ir vidinį tinklą. Ketvirtą dieną, mokytojai pažino asmeninių ir planšetinių kompiuterių panaudojimą individualaus ir grupinio darbo su mokiniais metu, išnaudojant efektyviausias mokymo strategijas. Penkių dienų mokymo apibendrinimas, tai užsiėmimų pravedimas, išnaudojant metodus, pažintus mokymo metu. Užsiėmimus pravedė mokytojai iš Lenkijos. Elektronikos ir informatikos mokyklos I klasės moksleiviai, informatikos techniko specialybės buvo paprašyti perskaityti Adomo Mickevičiaus tekstą Živilė ir pateikti jo turinį išnaudojant multimedijų technikas. Pobūvio metu Gižycke mokytojai iš Alytaus miesto aplankė mokyklas, esančias Gižycko paviete.


Projekto partnerių susitikimas

   2015 m. lapkričio 13 d. įvyko projekto partnerių susitikimas, ir oficialus partnerystės sutarties pasirašymas. Susitikime dalyvavo: Alytaus miesto meras -Vytautas Grigaravičius, Gižycko seniūnas – Wacław Stażewicz, viceseniūnas - Mirosław Drzażdżewski, Gižycko miesto burmistras – Wojciech Iwaszkiewicz, Gižycko valščiaus viršaitis – Marek Jasudowicz, bei visi partneriai dalyvaujantys projekte: Pagrindinis partneris PZOSiPO (Gižycko pavieto mokyklų ir kitų švietimo įstaigų priežiūros centras), Alytaus miesto administracija, Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba, Alytaus pradinė mokykla Dzūkija, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, PORE (Gižycko pavieto ir kitų švietimo įstaigų priežiūros centras), Gižycko pradinė mokykla Nr. 4, Bystry miesto Gimnazija bei Gižycko elektronikos ir informatikos mokyklos. Susitikimo metu dar kartą buvo pristatytas projektas (pristatė projekto vadovas Kazimierz Ambroziak).