Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7  11-500 Giżycko

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl

  

Free counters!
Licznik od 15 lutego 2017r.

Język angielski - Anglų kalba

ZSEiI

APRC

 A trip to London - wycieczka do Londynu.

Creative writing "Short stories"

 

 

ZSEiI

 

Jaunimas

 

 Mówienie o przyszłości - czasowniki "will" i "Going to"

 Maistas ir gėrimai

Jaunimas

ZSZ

Sightseeing in London

Stages of life-vocabulary and communication practice.

ZSKSiA

ZSKSiA

Garden tools and gardening equipment.
Narzędzia ogrodowe i sprzęt ogrodowy.

Reading and uderstanding - to smoke or not to smoke?

ZS nr 1

SP4

Life is a journey

Ludzkie serca mogą być jak pudełka zapałek ...

SP4

SP4

Famous places in London.

Healthy eating.

SP4

Gim 1

Animals.

Guy Fawkes i noc ognisk - praca z tekstem; słownctwo.

Bystry

Dzukijos

Części mowy - powtórzenie.

Personality: Face reading 

Dzukijos

Dzukijos

Technology: The World Wide Web 

Then and now - 1980s.